[PDF] Download ó ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು | Mookajjiya Kanasugalu | by í Kota Shivarama Karanth
Feb 29, 2020 - 13:13 PM By Kota Shivarama Karanth

None
 • Title: ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು | Mookajjiya Kanasugalu
 • Author: Kota Shivarama Karanth
 • ISBN: 9788172850623
 • Page: 111
 • Format: Hardcover

Comments

Harsha Mahadevaiah Feb 29, 2020 - 13:13 PM
"ಹೆರುವುದು ಅಸಹ್ಯವಲ್ಲ; ಇರುವುದು ಅಸಹ್ಯವಲ್ಲ; ಸಾಯೂವುದು ಅಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಹ್ಯವೇ?ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆದು, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೋ ಸುಖಕ್ಕೋ, ದು:ಖಕ್ಕೋ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅಸಹ್ಯವೇ? " an interest [...]
Click to Replay
Krishna N Feb 29, 2020 - 13:13 PM
I have no idea whether this is a fiction or not but there is a certain logic in this book. The granny being married at the early age (child marriage was often common in old India) and widowed just after few days of her marriage comes back to her paternal house and stays with her sibling time pass all of the older generation dies including her brother and his wife except granny who is now survived by her nephews (brother's two male children).The elder boy comes back to the village house after his [...]
Click to Replay
Shaista Banu Feb 29, 2020 - 13:13 PM
Mookajjiya kanasu is the first ever kannada novel that I have read in all my 25 years of life. Soon after I finished the finished reading it, I bought two other kannada novels. Such was the impact this gem of a book had on me. The simplicity of the book, its description of everyday life, the thought process of the and the way the story and characterization follow are some of its many USPs. Simply put, it is the story of a septagenerian agnostic granny who seems to have incredible insight (quite [...]
Click to Replay
Uday Bhagwat Feb 29, 2020 - 13:13 PM
What would you feel when someone very close to you, has the eye to see the future, past and the present.Mookajjiya Kanasugalu tells a story of "Mookajji" who has a divine power of seeing the past, future and things that people believe because they are made to believe.We humans most of the times lack the ability to question certain beliefs that we grew up with. We just blindly accepted them without further questioning. When we ask ourselves as to why we believe, or are we enforced to believe, the [...]
Click to Replay
Abhiram Feb 29, 2020 - 13:13 PM
Amazing jnanapita award winning Novel. Must read kannada book.
Click to Replay
Manaswini Turuvekere Feb 29, 2020 - 13:13 PM
ಒಂದು ದೇವ-ಹಲವು ನಾಮ, ಬಂಧನ-ಮುಕ್ತಿ, ಒಲವು-ವೈರಾಗ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ, ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ-ಕರ್ಮಗಳ ಮರ್ಮದ ಕಂತೆಯನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಂತರು.ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೇಳುವ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಗಳು ಬಾಳಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೂದಿಕಟ [...]
Click to Replay
Deepak Feb 29, 2020 - 13:13 PM
ಮನೋಜೀವಿಯಾದ ಮಾನವ ಕುಲವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ ವಿಶ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ, ಬಿಳಿಯಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಹಾ ಮಹಾ ಜಗತ್ತಿನ ಬಾರಿಯ ಸೆರಗೊಂದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂ [...]
Click to Replay
Vaidya Feb 29, 2020 - 13:13 PM
Probably would've been banned if it had been written in these charged up days, or at least raised a fair bit of controversy considering the fate of works like Ramanujan's 300 Ramayanas and Bhyrappa's Aavarana. There are many who claim that this is an all-compassing moral compass, philosophy umbrella work. I did expect something like that. But it is not entirely that. Unlike English books, there is not much of a blurb of the story on the back of Kannada books, so you make do with what you've hear [...]
Click to Replay
Shreekanta Feb 29, 2020 - 13:13 PM
One of the most thought provoking book. It gives diversified views on many aspects of social life. Every time I read the book I get new perspective about life. When I read first time, it made me wonder why it received Gnyanapeeta award. It took me three readings to realise it deserved a better place than it has now.
Click to Replay
Vijaya Kumar Feb 29, 2020 - 13:13 PM
This book nicely tells how and why we should treat life is more greater than any religion and GOD.
Click to Replay
Sumana Shree Feb 29, 2020 - 13:13 PM
book is classic as are any of sir karanth's books, if one can just connect with the narration with open mind ul enjoy the story
Click to Replay
Poojashiberkere Feb 29, 2020 - 13:13 PM
Mookajji is a modernist of 1968 who enlightens us to think with a broader perception towards religion, culture, god, gender etc. More you read, more you think and more you question.
Click to Replay
Anantha Krishna Feb 29, 2020 - 13:13 PM
ನೇರ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ. ಪುರಾತನ ಹಾಗು ಆಧುನಿಕ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೂಕಜ್ಜಿ.Simply brilliant piece of work. Completely deserving of the Jnaanapeetha award.
Click to Replay
Anilkumar Tolamatti Feb 29, 2020 - 13:13 PM
ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರರು, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತ "ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು " ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ. ಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸಕಾರಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾರವರು ಕಾರಂತರನ್ನು "ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ [...]
Click to Replay
Vishal Vishu Feb 29, 2020 - 13:13 PM
The book mainly revolves around the conversations between a grand mother and grand son.The grandmother is presumed to be mad and deficient in her senses as per the world. She speaks a lot within herself and shares weird stories to people and hence people assume her to be losing her senses from age old. But as the book goes on , things look different. I felt that its more like people are not at all able to understand her wavelength. During most of the conversations between the grandmother and the [...]
Click to Replay
Achutha Nanda Feb 29, 2020 - 13:13 PM
One of the excellent books I have read. No wonder this bagged JnanaPeeTa award. The conversations happening between grandson and granny is out of the world. The ever curious grandson asking plethora of doubts about anything and everything to his granny and she throwing her out of the world perceptions on each of those things is a feast to read. The wisdom she lends us shall be really helpful for lifetime. I am sure many of my views have been changed forever after reading Mookajjiya KanasugaLu. I [...]
Click to Replay
Kiran Prabhu Feb 29, 2020 - 13:13 PM
Dr. Karanth has pen down this book with lot of thoughts . The very essence of the book lies in its simplicity to question our age old practices through the eyes of an ajji . The conversations she has with his grand son is both revolutionary and thought provoking . If you are comfortable with Kannada spoken in some of the rural villages , then worth a try .
Click to Replay
Prathima Deepak Feb 29, 2020 - 13:13 PM
I was thinking twice if I should start this book or not, but once I got the grip of the narration, I could not stop reading. After reading this book, our perceptions towards religions, traditions, God and other ancient believes surely changes. It does makes us think in a broader way. No doubt this book won Jnanapeeta for us :)
Click to Replay
Puneet Feb 29, 2020 - 13:13 PM
I appreciate the authors view on existence or belief of god. It make us to think in terms of these. Have learnt so much from this book :)
Click to Replay
Guru Prasad Feb 29, 2020 - 13:13 PM
ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಬುತ ಕಾದಂಬರಿ.
Click to Replay
Varsha Feb 29, 2020 - 13:13 PM
Mukajji character is so awesome and heart touching. feels like she is my grandmother.Defenitely a well deserved awarded Novel.
Click to Replay
Madhu Feb 29, 2020 - 13:13 PM
It is an amazing story which runs between a conversation. It outlines few essence of life’s questions, god and other things. Though, the story is written way back 50 years - a good read even today.
Click to Replay
Prabhakar Prabhakar Feb 29, 2020 - 13:13 PM
Mookajjiya Kanasugalu was the first Kannada novel that I read. Though I was well acquainted with Kannada literature since the school days, I never had an opportunity to read the classics, except for a poem here, a chapter there. Only recently did start reading the, what they call, 'Navodaya' Kannada Literature. Has been 3 years since I completed reading this book and don't remember much of it. Stumbled upon it today while I was searching for something. Must go back and read it again.
Click to Replay
Shilpashree Naveen Feb 29, 2020 - 13:13 PM
Interesting subject and concept leads reader think about sensitive part of society and human relations through a character called "Mukkajji"
Click to Replay
Rudra Feb 29, 2020 - 13:13 PM
Mukkajiyya Kanasugalu stands tall among Karanth's oeuvre,it's one of those books which leaves you asking for more. The book for most part of it is conversation between Subbaraya and his granny Mukkajji. In simple terms relation between Mukkajji and subbaraya is similar to that of ancient greek philosopher or vedic gurukul teachers and their pupil, where the later does not teach you what to think but how to think. The conversation that covers everything between god to marriage, makes you think Ka [...]
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು | Mookajjiya Kanasugalu By Kota Shivarama Karanth None

Share this article...
 • [PDF] Download ó ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು | Mookajjiya Kanasugalu | by í Kota Shivarama Karanth
  111 Kota Shivarama Karanth
 • thumbnail Title: [PDF] Download ó ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು | Mookajjiya Kanasugalu | by í Kota Shivarama Karanth
  Posted by:Kota Shivarama Karanth
  Published :2018-011-08T15:01:12+00:00