අහම්බකාරක
ලියනගේ අමරකීර්ති
Á අහම්බකාරක || · PDF Read by ↠ ලියනගේ අමරකීර්ති
Jan 20, 2020 - 14:03 PM By ලියනගේ අමරකීර්ති

, , , , .
 • Title: අහම්බකාරක
 • Author: ලියනගේ අමරකීර්ති
 • ISBN: 9789556775
 • Page: 213
 • Format: Paperback

Comments

Ruwangika Gunawardana Jan 20, 2020 - 14:03 PM
තදින් හිතට වැදුණු පොතක් කියන්න පුළුවන්. සාම්ප්‍රදායික ධනවතාගෙන් බොහෝ වෙනස් චරිතයක් වන බන්දුල බලගල්ල කතාව මුල සිටම මගේ සිත් ගත්තා. ඔහුගේ චිත්ත ස්වභාවය මගේ ආකල්ප වලට දරන සමීප බව එයට හේතුව වි [...]
Click to Replay
Thilina Yapa Jan 20, 2020 - 14:03 PM
අහම්බයෙන් පමණක් පොතක් කියැවූ මට මේ පොත මහ රෑ නිදි නොමැතිව අවදිව කියැවීමට බල කර සිටි වග පමණක් කිව යුතුය.
Click to Replay
Ramindu Thivanka Jan 20, 2020 - 14:03 PM
පාරම්පරික වලව් පැලැන්තිය නියෝජනය කරන, ඒ හා ගෙතුන වාමාංශික දේශපාලනය හා ලුම්පන් පන්තියේ ඝට්ටනය මනාව පෙන්නුම් කරයි.
Click to Replay
Sha Danthanarayana Jan 20, 2020 - 14:03 PM
සංකීර්ණ මිනිස් සබඳතා සහ ආශාවන් මෙන්ම ඒවා සාක්ෂාත් කරගැනීමට මිනිසුන්ට යා හැකි උපරිම අන්තය කියාපාන අතරේ කළු නොවුනු සුදුද නොවුනු මිනිස් සමූහයක අහම්බයන් ගොන්නක් කැටිකරගත් නවකතාවක්
Click to Replay
Dil Jan 20, 2020 - 14:03 PM
"අහම්බයක් නොවන අහම්බකාරක"මේ මා මෙවර ස්වර්ණ පුස්තක දෙවැනි වටයට තේරුණු පොත් අතරෙන් කියවන තුන්වැන්නයි.බැලූ බැල්මට බන්දුල බලගල්ල චරිතය ගැන ගෙතුණු කතාවක් යැයි හැඟුණද අවසානයේ වැටහී යන පරිදි ඔහ [...]
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
අහම්බකාරක By ලියනගේ අමරකීර්ති , , , , .

Office of the Registrar, Thammasat University Hello, I m calling from the Wall Street Bank Can I talk to Mr.Maguire

Share this article...
 • Á අහම්බකාරක || · PDF Read by ↠ ලියනගේ අමරකීර්ති
  213 ලියනගේ අමරකීර්ති
 • thumbnail Title: Á අහම්බකාරක || · PDF Read by ↠ ලියනගේ අමරකීර්ති
  Posted by:ලියනගේ අමරකීර්ති
  Published :2018-09-01T06:30:09+00:00